FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तहवृद्धि आवेदन फारम ७९/८० 10/13/2022 - 14:55 PDF icon तहवृद्धी फारम.pdf
शिक्षक पदको दरखास्त फारम / प्रवेशपत्र ७९/८० 09/08/2022 - 14:55 PDF icon शिक्षक पदको दरखास्त फाराम.pdf
कृषि प्राविधिक आवेदन फारम ७९/८० 08/16/2022 - 14:32 PDF icon कृषि प्राविधिक आवेदन फारम.pdf
प्रवेशपत्र ७९/८० 07/25/2022 - 16:57 PDF icon admission card2.pdf
रोजगार फारम ७९/८० 07/25/2022 - 16:54 PDF icon rojgar form.pdf
सम्पति विवरण फारम ७८/७९ 08/01/2021 - 10:42 PDF icon सम्पति विवरण फारम_0.pdf
मृत्यूदर्ताको फारम ७७/७८ 10/14/2020 - 12:46 PDF icon मृत्यू.pdf
बसाईसराई दर्ताको फारम ७७/७८ 10/14/2020 - 12:44 PDF icon बसाईसराई.pdf
जन्मदर्ताको फारम ७७/७८ 10/14/2020 - 12:38 PDF icon जन्म.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुन वेरोजगार दर्ताको लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७७/७८ 10/14/2020 - 12:34 PDF icon बेरोजगाार दर्ता फाराम.pdf

Pages

Social Security