FAQs Complain Problems

वारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा तपाइलाई कस्तो लाग्यो ?

प्रभावकारी
40% (23 votes)
सन्तोषजनक
12% (7 votes)
सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन
48% (28 votes)
Total votes: 58

Social Security