FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक पुर्वाधार विकास शाखा) ७९/८० Friday, September 22, 2023 - 14:46 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन २०७९-०८०.pdf
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८|०७९ (शाखागत) ७८/७९ Wednesday, September 7, 2022 - 08:43 PDF icon Bipad Presentation.pdf, PDF icon आर्थिक प्रशासन शाखा.pdf, PDF icon कृषि शाखा.pdf, PDF icon पशु सेवा शाखा.pdf, PDF icon पूर्वाधार शाखा कार्य समिक्षा बैठक २०७९-०८०.pdf, PDF icon बार्षिक समिक्षा महिला तथा बालबालिका शाखा.pdf, PDF icon योजना तथा प्रशासन शाखा.pdf, PDF icon रोजगार शाखा.pdf, PDF icon शिक्षा शाखा.pdf, PDF icon स्वास्थ्य शाखा.pdf
गाउँपालिकाको स्थापना भए पश्‍चात कृषि शाखाले सम्पन्‍न गरेका कृषि कार्यक्रमहरुको संक्षिप्‍त प्रतिवेदन ७८/७९ Monday, March 28, 2022 - 15:41 PDF icon कृषि.pdf
नवौ गाउँसभामा अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.ब. २०७७।७८ को समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 15:00 PDF icon नवौ गाउँसभामा अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.ब. २०७७।७८ को समिक्षा प्रतिवेदन.pdf
नवौ गाउँसभामा उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.ब. २०७७।७८ को समिक्षा प्रतिवेदन ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 14:59 PDF icon नवौ गाउँसभामा उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आ.ब. २०७७।७८ को समिक्षा प्रतिवेदन.pdf

Social Security

आर्थिक वर्ष:
दस्तावेज: