FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

श्री विष्णु प्रसाद भट्ट

अध्यक्ष

bpbhatta33@gmail.com 9856040873

सन माया गुरुङ

उपाध्यक्ष

9860647837

रोशन लाम्काते बि.क.

१ न. वडा अध्यक्ष

९८२६१७५७४४

लाल बहादुर गुरुङ्ग

२ न. वडा अध्यक्ष

९८४६३००४४४

सुक बहादुर तामाङ्ग

३ न. वडा अध्यक्ष

९८४६९४४२३६

भिम बहादुर गुरुङ्ग

४ न. वडा अध्यक्ष

९८४६३५६३७३

गोपाल गुरुङ्ग

५ न. वडा अध्यक्ष

९८१८९८१७३४

बाबुलाल गुरुङ्ग

६ न. वडा अध्यक्ष

९८१६१२४२२९

कृष्ण गुरुङ

७ न. वडा अध्यक्ष

९८५६०४०८५६

कृष्ण बहादुर गुरुङ

८ न. वडा अध्यक्ष

९८४६२९०८९५