FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि,२०७६ ७७/७८ 03/03/2021 - 11:55 PDF icon Document 244.pdf
भवन तथा योजना मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:58 PDF icon bhawan.docx_.pdf
असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:55 PDF icon asangathit.docx_.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७६ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:53 PDF icon bajar anugaman.docx_.pdf
विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:50 PDF icon विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन निर्देशिका, २०७७.docx_.pdf
आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा–८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:47 PDF icon आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण (कक्षा–८) परीक्षा सञ्चालन तथा.docx_.pdf
लैंगिक हिंसा विरुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि – २०७६ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:44 PDF icon लैंगिक हिंसा विरुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष कार्यक्रम.docx_.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:37 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६.docx_.pdf
भवन निर्माण इजाजत तथा घर नक्सा पास कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:33 PDF icon भवन निर्माण इजाजत तथा.docx_.pdf
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना र सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 01/28/2021 - 12:29 PDF icon कोरोना भाईरस.docx_.pdf

Pages

Social Security